مریم امانی

فوق لیسانس ادیان و عرفان

کارشناس مسئول امور شاهد و ایثارگران

معاون اجرایی مجتمع نبوت طارمسر

کسب مقام مدیر نمونه استانی

مدیر و موسس هنرستان غیر دولتی شریف

مربی طرح هسته جوان اداره تبلیغات اسلامی

مشاور بانوان فرمانداری

معاون اجرایی و فناوری هنرستانها

رابط فرهنکی بنیاد شهید

مدیر دبیرستان متوسطه اول نرجس لولمان

مریم امانی

فوق لیسانس ادیان و عرفان

کارشناس مسئول امور شاهد و ایثارگران

معاون اجرایی مجتمع نبوت طارمسر

کسب مقام مدیر نمونه استانی

مدیر و موسس هنرستان غیر دولتی شریف

مربی طرح هسته جوان اداره تبلیغات اسلامی

مشاور بانوان فرمانداری

معاون اجرایی و فناوری هنرستانها

رابط فرهنکی بنیاد شهید

مدیر دبیرستان متوسطه اول نرجس لولمان

نوشته های بلاگ

رشت را با من ببین – مریم امانی

اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۰ دسته‌بندی نشده
رشت را با من ببین آزموده را آزمودن خطاست، در کنار هم برای به نمایش گذاشتن واقعیت های اتفاق افتاده شهرمان ، به چالش بکشیم عملکرد نادرست اعضای سابق شورای شهر ادوار گذشته را و نپذیریم هر پوزشی را، چرا که برای حفظ قهرمانی و رتبه اول بودن استمرار و کوشش امری لاینفک محسوب می گردد.
Taggs:
Write a comment