مریم امانی

فوق لیسانس ادیان و عرفان

کارشناس مسئول امور شاهد و ایثارگران

معاون اجرایی مجتمع نبوت طارمسر

کسب مقام مدیر نمونه استانی

مدیر و موسس هنرستان غیر دولتی شریف

مربی طرح هسته جوان اداره تبلیغات اسلامی

مشاور بانوان فرمانداری

معاون اجرایی و فناوری هنرستانها

رابط فرهنکی بنیاد شهید

مدیر دبیرستان متوسطه اول نرجس لولمان

مریم امانی

فوق لیسانس ادیان و عرفان

کارشناس مسئول امور شاهد و ایثارگران

معاون اجرایی مجتمع نبوت طارمسر

کسب مقام مدیر نمونه استانی

مدیر و موسس هنرستان غیر دولتی شریف

مربی طرح هسته جوان اداره تبلیغات اسلامی

مشاور بانوان فرمانداری

معاون اجرایی و فناوری هنرستانها

رابط فرهنکی بنیاد شهید

مدیر دبیرستان متوسطه اول نرجس لولمان

نوشته های بلاگ

نماد سازه پیشرفته در کنار بافت فرسوده – مریم امانی

اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۰ دسته‌بندی نشده

نماد سازه پیشرفته در کنار بافت فرسوده: مریم امانی

تجلی بخش مدیریت فرهنگی در شهر نخواهد بود ، در واقع رفع بزه و آسیب های اجتماعی و استفاده درست از ابزارها ابتدا مستلزم معماری مدرن است . وجود آسانسورهای بدون استفاده و خراب در پل های هوایی سطح شهر بهترین و بارزترین مثال ممکن است. تجلی بخش مدیریت فرهنگی در شهر نخواهد بود ، در واقع رفع بزه و آسیب های اجتماعی و استفاده درست از ابزارها ابتدا مستلزم معماری مدرن است . وجود آسانسورهای بدون استفاده و خراب در پل های هوایی سطح شهر رشت بهترین و بارزترین مثال ممکن است.

 

Taggs:
Write a comment