مریم امانی

فوق لیسانس ادیان و عرفان

کارشناس مسئول امور شاهد و ایثارگران

معاون اجرایی مجتمع نبوت طارمسر

کسب مقام مدیر نمونه استانی

مدیر و موسس هنرستان غیر دولتی شریف

مربی طرح هسته جوان اداره تبلیغات اسلامی

مشاور بانوان فرمانداری

معاون اجرایی و فناوری هنرستانها

رابط فرهنکی بنیاد شهید

مدیر دبیرستان متوسطه اول نرجس لولمان

مریم امانی

فوق لیسانس ادیان و عرفان

کارشناس مسئول امور شاهد و ایثارگران

معاون اجرایی مجتمع نبوت طارمسر

کسب مقام مدیر نمونه استانی

مدیر و موسس هنرستان غیر دولتی شریف

مربی طرح هسته جوان اداره تبلیغات اسلامی

مشاور بانوان فرمانداری

معاون اجرایی و فناوری هنرستانها

رابط فرهنکی بنیاد شهید

مدیر دبیرستان متوسطه اول نرجس لولمان

نوشته های بلاگ

عملکرد شورای شهر قبلی رشت – مریم امانی

خرداد ۹, ۱۴۰۰ دسته‌بندی نشده

آزموده را آزمودن خطاست.
شهروند گرامی ، رشت را با من ببین از چهار شاخصه ی اساسی تدین – تعهد – تخصص و تبحر نشأت می گیرد . فرد اصلح زیر بنای شهرش را زمانی درگیر پروژه های عمرانی – فرهنگی – ورزشی و اجتماعی می کند که پایبند اصولی باشد.

Taggs:
Write a comment