مریم امانی

فوق لیسانس ادیان و عرفان

کارشناس مسئول امور شاهد و ایثارگران

معاون اجرایی مجتمع نبوت طارمسر

کسب مقام مدیر نمونه استانی

مدیر و موسس هنرستان غیر دولتی شریف

مربی طرح هسته جوان اداره تبلیغات اسلامی

مشاور بانوان فرمانداری

معاون اجرایی و فناوری هنرستانها

رابط فرهنکی بنیاد شهید

مدیر دبیرستان متوسطه اول نرجس لولمان

مریم امانی

فوق لیسانس ادیان و عرفان

کارشناس مسئول امور شاهد و ایثارگران

معاون اجرایی مجتمع نبوت طارمسر

کسب مقام مدیر نمونه استانی

مدیر و موسس هنرستان غیر دولتی شریف

مربی طرح هسته جوان اداره تبلیغات اسلامی

مشاور بانوان فرمانداری

معاون اجرایی و فناوری هنرستانها

رابط فرهنکی بنیاد شهید

مدیر دبیرستان متوسطه اول نرجس لولمان

دسته‌بندی نشده

خرداد ۹, ۱۴۰۰ عملکرد شورای شهر قبلی رشت – مریم امانی

آزموده را آزمودن خطاست. شهروند گرامی ، رشت را با من ببین از چهار شاخصه ی اساسی تدین – تعهد…

اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۰ رشت را با من ببین – مریم امانی

رشت را با من ببین آزموده را آزمودن خطاست، در کنار هم برای به نمایش گذاشتن واقعیت های اتفاق افتاده…

اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۰ نقش نخبگان و اساتید در مشکلات

آزموده را آزمودن خطاست آبرای شناخت افراد صاحب نظر مسائل شهری، کافی است عملکرد گذشته آنها و اهداف و برنامه…

اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۰ نماد سازه پیشرفته در کنار بافت فرسوده – مریم امانی

نماد سازه پیشرفته در کنار بافت فرسوده: مریم امانی تجلی بخش مدیریت فرهنگی در شهر نخواهد بود ، در واقع…